Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Level 1 i 2

03.10.2021 18:51:58

UO SSS je na jučerašnjoj sednici doneo odluku o održavanju WA Level 1 kursa kao i odluku o izmeni cene Level 1 i Level 2 kurseva. Menja se prethodna odluka UO u vezi cene i to:

Klubovi/udruženja koji do sada nisu imali nijednog učesnika kurseva Level 1 i Level 2 uplaćuju 4.000,00 dinara na račun Saveza za svakog učesnika kursa. 

Klubovi/udruženja koji su do sada imali učesnika kurseva Level 1 i Level 2 uplaćuju 7.000,00 dinara na račun Saveza za svakog učesnika kursa. Ovde postoji mogućnost uplate navedene sume u dve jednake mesečne rate. Prva treba da se uplati pre početka kursa a druga mesec dana nakon prve. 

Navedene sume će se utrošiti u potpunosti za smeštaj i ishranu učesnika uz doplatu Saveza od sopstvenih novčanih sredstava. 

Putne troškove snose sami učesnici. 

Ovogodišni Level 1 kurs će se održati u dva prva produžena vikenda meseca novembra i to:

  • prvi deo - od 5. do 7. novembra
  • drugi deo - od 12. do 14. novembra

Level 1 kurs će voditi selektor Miljko Čolović a detalji oko mesta održavanja će biti naknadno objavljeni, nakon isteka roka za prijavu. 

Prijave se podnose putem mail-a na adresu SSS. Prijava treba da sadrži ime i prezime učesnika i naziv kluba/udruženja. Rok za prijavu je 20. oktobar do 12h. 

Level 1 kurs može da bude koristan i za sve licencirane trenere koji ga nisu pohađali i tim trenerima će se to računati kao jedan obavezni seminar stručnog usavršavanja u toku tekuće godine jer su u obavezi da imaju ukupno minimum 3 seminara stručnog usavršavanja u toku 3 godine da bi nakon te tri godine obnovili trenersku licencu. 

Ispred SSS

Zaviša Lučić, generalni sekretar