Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Ianseo - priprema i korišćenje

21.11.2020 15:32:34

Sve...tj. skoro sve vezano za Ianseo aplikaciju.

Više ...

Portal SSS - NOVO na Portalu!!

19.11.2020 14:53:12

Kliknimo na "Više..."

"Turniri" koji se pojave u "Organizacija i prijava" za 25.11.2020., nisu pravi turniri već će su pripremljeni za probu budućih administratora ili ti predstavnika klubova, koji su ili će biti zaduženi za prijavu takmičara, pravljenja pozivnica, objavljivanja izveštaja...

Sve oni to i ovako rade, samo što će sada sve to direktno kačiti na portal, bez potrebe da se dodatno šalje mail klubovima, čime će se smanjiti bespotrebna prepiska i povećati posećenost portalu...a onda će se možda i pročitati nešto sa strane, poput Izveštaja sa UO, nekog Pravilnika ili odgovora TTK na neka pitanja...

Više ...

Izveštaji sa Field DP iz Subotice

13.10.2020 14:07:43

Ovu sezonu ćemo završiti ovako, sa obaveštenjima o prispelim Izveštajima, Bodovanju, a ranije o Pozivnicama, Rasporedima i drugim stvarima vezanim za turnir. Od naredne sezone će u prozoru "Novosti" biti samo obaveštenja od važnosti za funkcionisanje Saveza.

Do svega što je vezano za turnire, dolaziće se iz levog menija odabirom "Izveštaja", a onda željenog turnira.

Onog trenutka kad se pojavi Pozivnica za neki turnir, on će se pojaviti i u prozoru "Naredni događaji" pa će se moći i odatle stići do "Izveštaja", ali samo dok ne prođe dan kad je turnir održan.

Više ...

Izveštaji sa 3D Državnog prvenstva!

13.10.2020 14:06:52

Pristižu!

Više ...

Izveštaji i slike sa II Memorijala Cece Popović

27.09.2020 22:29:50

Svi izveštaji i slike!!