Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

NOVO na Portalu SSS

10.05.2021 10:45:37

Kada se Admin kluba uloguje na Portal kako bi prijavio takmičare za turnir, pored dugmeta "Prijava takmičara", videće i tekst "Akreditovani predstavnik kluba".

Odabirom tog dugmeta, pojaviće mu se opcija da izabere APK svog kluba, koji će pratiti takmičere na turniru za koji su prijavljeni. Kao i kod prijave takmičara, tako i ovde će do dana zaključavanja prijave, moći da briše i dodaje svoje APK. Ako je neko takmičar i APK, a takmiči se na tom turniru, ne prijavljujete ga kao APK jer je on svakako na terenu.

Organizator turnira, kad prođe vreme za prijave, moći će da dobije spisak svih prijavljenih APK u .pdf formatu, klikom na dugme "Štampa APK", koje se nalazi pored dugmeta "Pošalji dokument".