10 Maj 2011

Predsednik SSS je dana 04.05.2011. godine prisustvovao sastanku Olimpijskog Komiteta Srbije povodom primene novog Zakona o sportu.

Najbitniji segmenti ovog sastanka su:

Izrada novog Statuta OKS

Obaveza Izrade novog Statuta granskih Saveza

OKS je dobio mnogo šira ovlašćenja i u rangu je sa Sportskim Savezom Srbije.

Svi olimpijski sportovi, a time i streličarstvo, prelaze pod potpunu ingerenciju OKS, dok neolimpijski sportovi ostaju pod Sportskim Savezom Srbije.

Trajno rešavanje pitanja prostorija OKS i dodeljivanje prostorija granskim savezima.

Novi princip finansiranja granskih Saveza (budžetiranje će biti projektnog tipa, a ne fiksnog kao što je to bio primer u prethodnom periodu).

Neophodnost izrade projekata i planova u cilju dobijanja sredstava od strane OKS i MOS.

Izrada projekta za Olimpijadu mladih 2014. godine i dodela sredstava za isti (težište će biti na...

10 Maj 2011

Poštovani streličari,

Na sajtu je otvorena nova sekcija, Mediji, u kojoj će se objavljivati tekstovi iz pisanih medija.

08 Maj 2011

Poštovani streličari,

na stranici FITA pravila je su dodati sledeći dokumenti:

  1. FITA priručnik za sudije
  2. Knjiga 1 FITA pravilnika - poglavlje 4.
  3. Pregled formata takmičenja za 2011. godinu

Sudijski priručnik datira iz 2009. i nije ispratio sve promene pravila za 2011.g.

Međutim, u samom priručniku  na većini mesta navedene su reference na knjige pravila u kojima se nalaze izmene (kojih zapravo nema u samoj praksi suđenja već u pravilima koja se primenjuju). Uz Priručnik treba uvek koristi i knjige pravila (to se ustalom naglašava i u samom priručniku).

Iz Fita pravila knjiga 1. za sada je  prevedeno samo poglavlje 4. (koje se odnosi na promene formata takmicenja u 2011), u toku je rad na prevodu pravilnika za FILD i 3D.                                            ...

08 Maj 2011

Poštovani streličari,

SK Pančevo poziva vas na turnir iz kalendara SSS, koji će se održati 15.05.2011. godine u Pančevu.

Iz sekcije Pozivi na turnire možete preuzeti kompletan poziv.

Srdačan pozdrav

SK Pančevo

03 Maj 2011

Poštovani streličari,

podsećamo da je turnir u organizaciji BSK pomeren sa 1. na 8. maj.

 

28 April 2011

Poštovani streličari,

u cilju sprečavanja manipulacija, širenja netačnih informacija i transparentnosti rada, na sajtu Saveza, u narednom periodu će se objavljivati kvartalni finansijski izveštaji.

28 April 2011

 Ukoliko postoje zainteresovani koji bi želeli da prisustvuju navedenoj sednici isti trebaju da se prijave Generalnom sekretaru posredstvom zvaničnog mejla u cilju obezbeđivanja mesta. U slučaju većeg broja prijavljenih moći će da prisustvuje samo po jedan predstavnik iz kluba.

Poziv možete preuzeti sa stranice Dokumenti saveza.

23 April 2011

 

STRELIČARSKI SAVEZ SRBIJE 

ŽELI  VAM SREĆNE

USKRŠNJE PRAZNIKE

 

 

23 April 2011

Poštovani streličari,

na sajtu saveza je postavljen novi Zakon o sportu, a postavljeni su i linkovi za Svetsko prvenstvo Torino 2011 i European Master Games 2011

23 April 2011

 

Na III redovnoj sednici Skupštine OKS, koja je odžana u Velikoj Sali Univerziteta u Nišu, usvojen je Izveštaj o radu za 2010. godinu, plan rada za 2011-u, a Olimpijski komitet Srbije dobio je novi institucionalni znak.

Na ovom skupu je u svojstvu delegata bio predsednik SSS, gdin Borislav Krstić. Takođe su prisustvovali selektor i sekretar SSS, gdin Miljko Čoćović i gdin Dušan Moračanin, u svojstvu posmatrača.

Opširnije možete pročitati na sajtu OKS-a.