IGIS GREEN d.o.o. - Beograd

Novoosnovana kompanija čiji je osnovni i jedini cilj ulaganje u obnovljive izvore energije. Imajući u vidu činjenicu da je energija vode jedan od najznačajnijih obnovljivih izvora energije, kompanija je ušla u projekat izgradnje nekoliko mini hidro elektrana na različitim lokacijama u jugoistočnoj Srbiji. Na svim lokacijama obezbeđen je zavidan nivo neophodne dokumentacije u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Na korak pred građevinskim dozvolama i početkom izgradnje prve mini hidro elektrane, ova kompanija ulaže u energiju i budućnost.

 
Direktor
Predrag Armus
ul. Isaka Njutna br.15
Beograd
Tel> +381 11 3292 451
tel> +381 11 2781 772