Kontakt

Matični podaci

Adresa: Ozrenska 39,  Beograd 
PIB: 100020130
Žiro račun 1: 125-179542443
Žiro račun 2: 125-52285
Maticni broj: 07430876
Šifra delatnosti: 92622
Adresa za dostavu pošte
Sportski savez Srbije 
Knez Mihailova 7/2
Beograd, Srbija

Kontakt osoba

 Violeta Šotra-Jelić
tel: 064 3090779

Milan Jelić
tel: 064 4959377 
e-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com


Predsednik Saveza

 Dragan Svilanović
tel: 064 307 83 60
president@serbianarchery.com


Upravni odbor

1. Nikola Prodanović

2. Svetlana Popović 
    e-mail: popovicsv@sbb.rs
3. Zaviša Lučić
    e-mail: skkentaur@gmail.com

4. Aleksandar Medić
    e-mail: salemedic@gmail.com

5. Aleksandar Beatović
e-mail: alexanderbeatovic450@gmail.com
6. Dimitrije Milović
e-mail: dmilovic@sbb.com


Nadzorni odbor

1. Nebojša Čupić
e-mail: nebojsacupic@gmail.com
2. Aleksandar Stanković
e-mail: acadjuska@yahoo.com


Disciplinska komisija

1. Nebojša Čupić - predsednik disciplinske komisije
2. Emil Karahasan
e-mail: strelicarskiklubzemun@gmail.com
3. Mirjanić Trivun 


Takmičarsko tehnička komisija

1. Nikola Prodanović

2. Aleksandar Medić
 e-mail: salemedic@gmail.com
3. Darko Dražić
e-mail: darko.drazic@gmail.com

Sudijska komisija


1.Biljana Mitrović
e-mail: biljanavmitrovic@gmail.com
2. Svetlana Nikolić
e-mail: cecanik@skins.org
3. Teodor Čerevicki
e-mail: cerevicki@yahoo.com

Trenerska komisija


1. Miljko Čolović
e-mail: miljkocolovic@gmail.com
2. Fedor Benjak
e-mail: fedorbenjak@gmail.com