Matične evidencije!!

Poštovani prijatelji streličari,
Kako smo dužni da evidentiramo takmičenja, takmičare i njihove rezultate na sajtu Zavoda za sport i medicinu sporta, potrebno je da mi dostavite određene podatke.
U pitanju su takmičenja u inostranstvu na kojima su naši takmičari učestvovali. Na sajtu SS Srbije, u kartici Obrasci, nalazi se Uputstvo i primer kako se tabela koja je urađena u excell-u popunjava, te treba da ga popunite i pošaljete na ovaj e-mail.
Sve ovo važi i za takmičare koji su učestvovali na Field i 3D turnirima u inostranstvu.

Za turnire koji su se kod nas održavali, a po kalendaru su SS Srbije, posedujem podatke pa nije potrebno bilo šta (isto važi i za CEC).

Neko to ipak gleda!!

Streličarski Savez Srbije