Andora 30/18m - za slabovide streličare

 
Od 26-30. septembra 2019. godine, u glavnom gradu
Kneževine Andore, održaće se
"Andorra International Open for VI Archery"
 
Pravo učešća imaju i oni koji nisu klasifikovani u
World Archery, pod uslovom da su registrovani u
klubu pod okriljem nacionalnog saveza.