Adresa za dostavu pošte

Poštovani,

obaveštavamo vas da je adresa za dostavu pošte SSS promenjena, i sada je Sportski savez Srbije, Makedonska 28, Beograd, Srbija.