Karoly Koroknay 8 na Svetksim igrama u Poljskoj

 
Naš najuspešniji Barebow streličar je na svetskim igrama u Poljskoj osvojio u kvalifikacijama 8. mesto.
 
 
SSS je veoma na ponosan na dostignuća koje postiže. Sve u zlato.