Stručno osposobljavanje kadrova u sportu - Mart 2017

 
Poštovani streličari,
 
Obaveštavamo Vas da je raspisan KONKURS za upis na programe stručnog osposobljavanja kadrova u sportu koji organizuje Fakultet za sport i turizam – TIMS iz Novog Sada. Konkurs je raspisan za sticanje zvanja sportski operativni trener, sportski instruktor specijalista, sportsko-rekreativni voditelj i sportski i nacionalni sportski sudija.